ماکت سازی با برش لیزر

ماکت سازی همواره جزء یکی از بهترین راه های ارائه طرح های بزرگ در ابعاد کوچک جهت مصارف مختلفی از جمله رونمایی، نمایشگاه ها، تزئینی و غیره است. برای ماکت سازی روش ها وجنس های مختلفی استفاده می شود. در کاربرد های معماری یا صنعتی ماکت سازی با ورق های فلزی یا غیر فلزی کاربردهای زیادی دارد. ماکت سازی با برش لیزر در واقع مربوط به آن جمله از ماکت هایی است که از جنس چوب یا فلز هستند و بوسیله روش ورق کاری ساخته می شوند. این ماکت ها ممکن است شامل برش لیزر، خمکاری و جوشکاری باشد.

برش لیزر ماکت پل ها یا ماکس سازی با برش لیزر مربوط به ماکت ساختمان ها از جمله موارد پرکاربرد در زمینه ماکت سازی است. برش لیزر ماکت سازی از جمله کارهای حساس است که از مرحله طراحی و برش لیزر تا مونتاژ و جوشکاری باید بسیار دقیق انجام شود. دلیل این امر هم این است که یک ماکت ممکن است از صدها قطعه برش خورده تشکیل شود و اگر تمام قطعات دقیق برش نخورده باشند، مونتاژ و مجموعه نهایی آن نمای زیبایی ندارد.

این ماکت همانطور که میبینید با استفاده از ده ها قطعه برش خورده ساخته شده است. این قطعات پس از برش لیزر در کنار یکدیگر مونتاژ شده اند. سپس در محل های از پیش تعیین شده، نقطه جوش شده اند.

ماکت سازی فقط جهت ارائه طرح استفاده نمی شود. بلکه کسانی که هنر دوست هستند، ماکت های معماری های زیبا را جهت استفاده بعنوان دکوراسیون استفاده می کنند.

افق لیزر انواع مدل های ماکت سازی  با برش لیزر را در کارنامه خود ثبت کرده است. ساختن ماکت برج هایی مثل برج میلاد یا برج ایفل از این جمله است.

برای سفارش برش لیزر ماکت سازی می توانید به ما اعتماد کنید. ما مونتاژ و نقطه جوش ماکت شما را هم بر عهده می گیریم.