سایبان خودپرداز بانک

حتما تاکنون بارها از دستگاه های خودپرداز استفاده کرده اید. دستگاه های خودپرداز که در فضاهای آزاد استفاده می شوند عموما دارای سایبان یا محفظه های مخصوص هستند. بخش های مختلف این باجه ها می تواند بوسیله روش ورقکاری بوسیله برش لیزر و خمکاری ساخته شود. از جمله این بخش ها سایبان خود پرداز ها هستند. سایبان خودپرداز برای حفاظت از خودپرداز در شرایط جوی مختلف و در برابر آسیب دیدگی طراحی و ساخته میشود. علاوه بر این از سایه بان خودپرداز میتوان به منظور تبلیغ خدمات بانکی و جلب توجه بیشتر استفاده نمود.

مزایای برش لیزر سایبان خودپرداز

ساخت این سایه بان با استفاده از برش لیزر و خمکاری فلزات، مزایای زیادی دارد که در زیر برخی از آن ها را بررسی می کنیم:

استحکام و دوام در گذشت زمان، مقاومت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی

امکان ایجاد فضاهای تبلیغاتی ویژه بر روی سایبان  دستگاه های خودپرداز

امکان ساخت و حکاکی آرم و لوگو بر روی سایبان  دستگاه خود پرداز

برش و خم ورق های فلزی از طریق دستگاه cnc